Declaratia mea
Tab

Declaratia mea

O alta viziune in imobiliare

Gasirea locuintei visate sau a terenului pe care se va construi aceasta, cautarea spatiului potrivit pentru dezvoltarea afacerilor dar si vanzarea unei proprietati , primirea unei evaluari corecte de pret pentru ea , sunt proiecte importante din viata noastra. Suntem onorati sa va fim parteneri in aceste proiecte si sa va ajutam ca ele sa devina realitate.

x Inchide

Arka Blue

O alta viziune in imobiliare


Gasirea locuintei visate sau a terenului pe care se va construi aceasta, cautarea spatiului potrivit pentru dezvoltarea afacerilor dar si vanzarea unei proprietati , primirea unei evaluari corecte de pret pentru ea , sunt proiecte importante din viata noastra. Suntem onorati sa va fim parteneri in aceste proiecte si sa va ajutam ca ele sa devina realitate.

 • Dedicare

 • Promptitudine

 • Creativitate

 • Seriozitate

Info utile

 • Documente necesare in vederea incheierii unui contract de vanzare-cumparare


  Actele necesare sunt:
  1. PENTRU PROPRIETAR:
  1.1. Daca proprietarul este persoana fizica:

  - Actul de proprietate al imobilului ( precum si istoricul actelor imobilului);
  - Extrasul de carte funciara;
  - Documentatia cadastrala a imobilului;

  - Certificat energetic al imobilului;
  - Certificat de urbanism (in cazul terenurilor);
  - Certificat fiscal eliberat de Directia Taxe si Impozite;
  - Actele  de identitate ale partilor semnatare si eventuale procuri;
  - Dovada achitarii la zi a facturilor de utilitati aferente imobilului (daca este cazul)

  1.2. In cazul in care proprietarul este persoana juridica, actele care vor fi necesare in plus fata de cele de mai sus sunt:
  - Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor/Actionarilor prin care se hotaraste vanzarea imobilului, precum si persoana imputernicita in acest sens;
  - Actul constitutiv al societatii (ultima forma);
  - Certificatul de inmatriculare al companiei;
  - Certificatul fiscal;
  - Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului;
  - Actul  de identitate al persoanei imputernicite;
  - Stampila Societatii.

  2. PENTRU CLIENT:
  2.1. in cazul in care clientul este persoana fizica:
  - cartea de identitate sau buletinul

  2.2. in cazul in care clientul este persoana juridica:
   -Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor/Actionarilor prin care se hotaraste  cumpararea imobilului, precum si persoana imputernicita in acest sens;
  - Actul constitutiv al societatii (ultima forma);
  - Certificatul de inmatriculare al companiei;
  - Certificatul fiscal;
  - Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului;
  - Actul  de identitate al persoanei imputernicite;
  - Stampila Societatii.

  Echipa Arka Blue

 • Documente necesare in vederea incheierii unei tranzactii de inchiriere


  Actele necesare sunt:

  - Actul de proprietate al imobilului

   

  - Certificatul energetic al imobilului

  - Acte de identitate proprietar, chirias si procura de reprezentare, daca sunt persoane imputernicite sa semneze in locul proprietarului/viitorului chirias

  - Certificat de inregistrare de la Registrul Comertului daca una din parti este persoana juridica si actul de identitate al persoanei imputernicite sa semneze pentru persoana juridica

  - Adeverinta eliberata de Asociatia de Proprietari cu acordul acesteia ca spatiul poate fi inchiriat de o persoana juridica si acordul pentru desfasurarea activitatii acesteia in spatiu


  Contractul de inchiriere se semneaza in 3 exemplare ( un exemplar pentru chirias, unul pentru proprietar si unul pentru Administratia Financiara). 

  Echipa Arka Blue

 • Care sunt pasii vanzarii?


  Primul pas este stabilirea pretului final de vanzare cu cumparatorul si sa va asigurati ca nu exista nicio neintelegere in acest sens - ambele parti sunt informate de costurile realizarii contractului de vanzare-cumparare, impozitul datorat statului ( se plateste de vanzator), onorariul notarului, intabularea pe numele noului proprietar ( se platesc de catre cumparator), comisioanele catre agentul/agentii imobiliari care au asistat tranzactia ( se platesc atat de vanzator cat si de cumparator).

  Al doilea pas este acela de a permite cumparatorului sa verifice actele dvs de proprietate. Cumparatorul poate studia actele doar in prezenta dvs, la sediul firmei imobiliare, sau la un notar. In nici un caz nu dati actele de proprietate in original unei persoane necunoscute.

  Al treilea pas este semnarea antecontractului de vanzare-cumparare, preferabil  la notar. Acest antecontract este o promisiune asumata de ambele parti de a incheia in viitor, la pretul convenit, contractul de vanzare-cumparare privind imobilul. Prin antecontract sunt stabilite o serie de elemente extrem de importante, si anume: pretul vanzarii-cumpararii; data-limita pana la care trebuie semnat contractul de vanzare-cumparare final; termenul de eliberare a imobilului; avansul platit prin antecontract; modalitatea de plata a pretului imobilului. Antecontractul are o importanta deosebita, deoarece prin semnarea lui intelegerea dintre parti capata valoare juridica, iar daca o parte doreste sa nesocoteasca aceasta intelegere, cealalta parte se poate adresa cu succes instantei de judecata.

  Al patrulea pas este pregatirea actelor necesare tranzactiei

  Al cincilea pas este semnarea contractului final de vanzare-cumparare la notar. Nu uitati sa va inregistrati la Administratia Financiara noul rol fiscal.

  Dupa semnarea contractului, cumparatorul s-ar putea sa va solicite sprijinul pentru schimbarea abonamentelor la utilitati (Electrica, Romtelecom etc.) de pe numeled dvs pe numele sau, in calitatea sa de nou proprietar al imobilului.

  Echipa Arka Blue

 • Care sunt actele pe care trebuie sa le am pentru a putea vinde?


  Actele necesare:

  a. Actul de identitate (B.I., C.I. sau pasaport, dupa caz), in original si in copie.
  b. Certificatul de casatorie, sau sentinta de divort, in original si in copie (daca este cazul).
  c. Actele de proprietate, in original si in copie. Actul de proprietate poate fi un contract de vanzare-cumparare autentificat de un notar public, un contract de donatie, un certificat de mostenitor, o hotarare judecatoreasca, etc. d. Documentatia cadastrala si incheierea de intabulare.
  e. Extrasul de carte funciara pentru vanzare. Extrasul se obtine de catre biroul notarial unde se va incheia contractul de vanzare-cumparare. Extrasul de carte funciara pentru vanzare este valabil 5 zile de la data depunerii de catre notarul public a cererii de eliberare, la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
  f. Certificatul fiscal pentru vanzare. Certificatul fiscal se obtine de la Directia de Impozite si Taxe Locale din sectorul unde este situat imobilul. Certificatul este valabil pentru luna in care a fost eliberat, pana la 30/31 ale lunii respective.
  g. Pentru imobilele care sunt apartamente de bloc, este necesara si adeverinta eliberata de Asociatia de Proprietari. Adeverinta dovedeste faptul ca proprietarul imobilului nu are restante la plata intretinerii (formularul adeverintei se poate obtine de la firma noastra). Adeverinta se semneaza de presedintele si administratorul blocului, se stampileaza in trei exemplare originale.

  h. Certificatul energetic al imobilului

  Echipa Arka Blue